Alkoholpolitik for IF Ådalen

På baggrund af den offentlige debat om alkohol på arbejdspladser og i foreningsregi har bestyrelsen i Idrætsforeningen Ådalen valgt at fastlægge en alkoholpolitik for foreningen.

IF Ådalen har den grundlæggende holdning, at vi ikke ønsker at prædike til total afholdenhed. Det drejer sig om at have en holdning til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

IF Ådalen vil gerne være med til at præge vores unge medlemmer til at have et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.

 • IF Ådalen tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsmedlemmer under 18 år. Ved festlige lejligheder som f.eks. afslutningsfester eller andet skal der gives skriftlig tilladelse fra forældrene, hvis ungdomsmedlemmer under 18 år skal nyde alkohol.
  Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til medlemmer under 16 år, selv om forældrene giver tilladelse til det.
  Der er ikke forskel på en fest arrangeret af foreningen og en fest, der afholdes privat, så længe foreningens tillidsfolk deltager.
 • IF Ådalen forventer, at foreningens trænere, instruktører og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer. Her tænkes specielt på børne- og ungdomsmedlemmer.
 • Samme forventning har foreningen til trænere, instruktører, ledere og medlemmer ved kampe, stævner, på ture og lignende.
  Dette gælder også under transport i f.eks. bus, tog eller privat bil.
 • Hvis bestyrelsen observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner-, instruktør- eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen via sin afdelingsformand og gjort bekendt med foreningens politik på området.
  I gentagelsestilfælde vil pågældende blive frataget sit tillidshverv i IF Ådalen.
 • IF Ådalen vil ikke acceptere, at foreningens tillidsfolk, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til foreningen kører i bil i påvirket tilstand til og fra kampe og stævner.

 • IF Ådalen appellerer til, at chauffører, forældre, trænere, instruktører og holdledere for foreningens ungdomsmedlemmer ikke indtager alkohol i forbindelse med kampe, stævner, opvisninger og lignende.
 • IF Ådalen vil ikke acceptere, at foreningens aktive medlemmer indtager alkohol, når de repræsenterer foreningen.
  Der kan i enkeltstående tilfælde gives tilladelse af træneren eller instruktøren - og kun dem - f.eks. ved stævner, hvor der afholdes fest med alkoholudskænkning, og holdet ikke længere er med i turneringen / opvisningen.
  For medlemmer mellem 16 og 18 år skal forældrene give en skriftlig tilladelse. Medlemmerne må under ingen omstændigheder bære klubdragten under festlighederne.
  Hvis et medlem ikke overholder ovenstående retningslinier eller efterlever anvisninger fra træner / instruktør kan vedkommende sendes hjem på egen eller forældres regning.
 • IF Ådalen forventer, at klubbens tillidsfolk, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
 • Hvis en træner, instruktør, leder, et medlem eller en forælder observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til foreningen handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.
  IF Ådalen lover i den forbindelse fuld anonymitet.
 • Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger, beslutninger, repressalier m.m. i forbindelse hermed træffes helt og holdent af bestyrelsen.
 • Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af hovedbestyrelsen.

Godkendt på IF Ådalens hovedbestyrelsesmøde den 19. januar 2004.

​Firmainformation

I F ÅDALEN

Hallen: Ådalen 2B, 8544 Mørke

Fodboldbanen : Skovbakkevej 15, 8544 Mørke

​​

CVR: 18606119

Følg os på Facebook​

facebook-icon-300x300

Skovbakkevej 15, 8544 Mørke

I F ÅDALEN
Kløvevej 38
8544 Mørke
Tlf.: 23498823
CVR: 18606119
mail@rasmustoft.dk