Foreningen / Ledelsen
IF Ådalen har i 2013 valgt at overgå til DGIs trilogiledelse.
 
fra DGI.dk:
TRILOGI er et nyt og effektivt ledelses værktøj kendt fra erhvervslivet og nu tilpasset idrætsforeninger. I Sinding IF - har en håndfuld ledere sammen med ophavsmanden Jimmi Damgaard udviklet et nyt ledelsesbegreb, de kalder Trilogi. I ordet ligger, at den velkendte bestyrelse / afdelingsformænd afløses af en tre- personers ledelse med tilkoblede ansvarsgrupper også bestående af tre personer. Ved at reducere den daglige ledelse til tre personer, bliver møderne mere effektive og beslutningsgangen hurtigere. Den nye struktur gør ledelsen i stand til at reagere mere fleksibelt på udfordringer, som foreningen møder i fremtiden. Samtid har det i praksis vist sig at være en organisationsform, som gør det lettere at tiltrække firvillige ledere til foreningen.