Afdelinger og hold info / Badminton

Vintersæsonen   september til og med marts

Badminton mandage for voksne start den 4 september, og for børn den 11. setember.

 
Børn klokken 16-17.
Alle børn fra 0. klasse til 10. klasse er velkomne.
 
Specialbørn klokken 17-18.
Børnene skal have en voksen med.
 
Vi har træner Vinni Kjærgaard Jørgensen, men vi mangler en forældre, som har mod på at være træner nr.2.
 
Er du interesseret kontakt da Heinz på tlf. 2588 4509 eller heinz@ifaa.dk eller Vinni på tlf. 8697 4620 eller vinni.kjaergaard@gmail.com
 
Voksne fra kl. 18-22.
 
Husk tilmelding og betaling på ifaa.dk
 
Web-ansvarlig for badminton er Heinz Møller - send mail