Foreningen / IF Ådalen Årsmøde / Referat årsmøde 2016

Referat årsmøde 2016

Referat Årsmøde 1. marts 2016

1. John Grauballe valgt som dirigent
2. Hovedpunkter på referat, se beretningen 
3. Regnskab 2015 er godkendt.
Tilskud: bruger under 25 år, de forgående år, har fordelingsnøgle fra kommunen været forkert ifht. klubhuset.
Tilskud er inkl. 54000 kr. fra fonde.
Andre indtægter: bla. sommerfest har givet et flot overskud (66000 kr)
Betalt kommunen timer for brug af gymnastiksal, som vi ikke plejer at give.
Ejendom: inkl. 80000 kr. til Lime klubhus
Budget 2016: Forventes at løbe rundt med 0,-kr
Personaleomk.øget Lønnede håndbold trænere, pokal og gaver.
Forventning om lederaften i år.
Afdelinger: Der skal ansøges nogle fonde.

Andre indtægter:
Sponsorindtægter er sat til 90000 kr. 2016. mod 22000 kr i 2015.
Budget er godkendt

Sponsorafdeling
Sponsorkoordinater:
- Administrere aftaler i dialog med sponsoransvarlig
- Sikre at tilbud, billetter etc. når sponsor via sponsoransvarlige
- Hvilke sponsorer skal have hvad hvornår (tøj)
- Hjælpe udvalg med mindre sponsorer.
Sponsoransvarlig
- Personlig kontakt med IFÅ
- Sikre at virksomheden ser egen værdi af sponsoratet
- Sikre at aftaler bliver overholdt
- Nurse sponsorer
Hvad får en stor sponsor
Fx- tøjreklame på hold, tavle i klubhus, billetter til sommerfest, fribilletter til diverse, rabat på fyrværkeri mv.
- Skal vi overveje at samarbejde med hallen omkring sponsor. Evt. fælles – Måske hallens sponsoransvarlige kan varetage begge.
- Bruge vores muligheder for at tilbyde virksomheder arrangementer fx en aften med floorball, spinning el. tennis.
- Vi mangler en sponsorkoordnater og 2-3 sponsoransvarlige.
Andre sponsorer: lejlighedssponsorater, crowd funding, hjerte sponsorer, private sponsorer.

4. Gymnastik, volley, tennis
link til hjemmesiden

gym: crosgym udendørs, juletræsfest, bookingsystem for udvalgte hold.
Fodbold mangler at komme med beretning.

5. ingen forslag
6. Valg til ledelsen
Suppl: Birte Krogh
Ledergruppen forsøger at finde et medlem mere.
7. genvalg
8. evt.
Lederaften, 8. april. Indbydelse kommer snart rundt.
ledelsen,aktivitetsudvalg, trænere, hjælpere