Foreningen / Ledelsen / Trilogiledelsen 2017 / Mette Hansen