Afdelinger og hold info / Fodbold / Målsætning for IF Ådalens fodboldafdeling

Målsætning for IF Ådalens fodboldafdeling

Målsætning for IF Ådalens fodboldafdeling

 

Sportslig målsætning:

IF Ådalen er en bredde-baseret fodboldklub, hvor vi tilstræber at alle, der har lyst til at træne og spille fodbold får muligheden for dette. Vi spiller altid for at vinde, men prøver at holde balancen, så alle spillere bliver brugt i kampe, de er udtaget til.

Det tilstræbes at træningen og afviklingen af kampe foregår på en måde, hvor den enkelte spiller oplever fokus på egen udvikling i samspil med holdkammeraterne.

Det er dejligt og tilfredsstillende for en klub og dens aktive at spille i højt rangerede rækker, men det er ikke det vigtigste for klubben. Et godt fællesskab og trivsel for både medlemmer og gæster har stor værdi i Ådalen.

Klubben arbejder hele tiden på at oprette hold til alle årgange, men er der ikke trænere og voksne til at løfte opgaven, lader det sig ikke gøre

Sportslig succes kan måles på mange måder. I IF Ådalen oplever vi, at en sæson med flere vundne end tabte kampe er aldeles godkendt.

 

Social målsætning:

Det skal være trygt og rart at færdes i både klubhuset og på banerne for alle, der kommer i klubben. Mobning og anden dårlig adfærd tolereres ikke, da vi alle er fælles om at skabe en god stemning omkring det at spille fodbold.

Det tilstræbes at vi alle holder en god tone på og omkring banen, når der afvikles både træning og kampe.

Nye aktive er altid velkomne til at prøve klubben og træningen af. Tidligere medlemmer hilses velkommen tilbage til Ådalen.

 

 

Økonomisk målsætning:

Fodboldafdelingen har eget klubhus, der meget gerne skal kunne deles med andre brugere. Driften er en tung post på budgettet. I de kommende år skal der foretages en energirenovering af klubhuset, og derfor er fodboldafdelingen spændt noget op på økonomien. Kontingenterne skal dog være rimelige; også når vi sammenligner os med naboklubber af samme størrelse med samme aktivitets-niveau.

 

Administrativ målsætning:

I IF Ådalen arbejder vi ud fra, at klubben består af medlemmerne, men også ungdomsspillernes forældre. En stor del af den daglige drift og ansvarsområder er delt ud på frivillige, hvor stadigt flere yder en aktiv indsats.

Det tilstræbes i stadigt højere grad, at klubben involverer forældre til mindre og konkrete opgaver i forbindelse med arrangementer og mindre dele af klubhusets vedligehold.

Klubben har udpeget en kontaktperson, der i samarbejde med diverse område-ansvarlige sørger for at ansvar og opgaver deles ud og løses mest hensigtsmæssigt.

 

Målsætningen er udarbejdet i marts måned 2013 og evalueres mindst en gang årligt på trænermødet op til sæsonstart.

Fodboldudvalget.