Ledelsens beretning 2016

Beretning for 2016

Året har været præget af et lille fald i antallet af aktivitetsmedlemmer. Desværre er det unge under 25 år, der er faldet fra. Dette skyldes for os at se, at aldersgruppen 11 - 15 år får så mange tilbud, at de har svært ved at vælge, hvilket gør, at vi har svært ved at lave holdstørrelser, der også gør det attraktivt for de enkelte årgange. For at imødekomme dem, der gerne vil deltage i aktiviteterne, er der lavet hold, som så træner med årgangen over og under.
Den udfordring er noget, vi er meget opmærksomme på, men dels skal børnene først have fri fra skolen, og de forskellige instruktører også have fri fra arbejde. Samtidig skal der også være ledige tider i Hallen. Det har altid været en udfordring at få det hele til at flaske sig, men jeg er helt sikker på, at alle afdelinger arbejder hårdt på at løse det, så der kan blive tider til alle de aktiviteter, vi gerne vil have.

Der har været god tilslutning til de nye aktiviteter, der er startet i 2016. De helt nye aktiviteter som Sommer crossgym i Lime grusgrav har haft stor tilslutning. Det samme gælder også for Børne/junior MTB, som har benyttet banen omkring sportspladsen. Dejligt at I.F.Å får andre aktiviteter på sportspladsen. Vi vil gerne have noget mere liv i Klubhuset også. Vi har også fået noget gang i børnene til Tennis, Badminton og Volleyball, hvilket de respektive afdelinger gerne vi bekræfte.

Igen i år har I.F.Å's sommerfest været en stor succes. Dejligt at der er kommet mere sport ind over, det giver en god optakt til festen om aftenen, hvor det hyggelige samvær er i fokus. De sidste par år har der ikke været meget uro på festpladsen i de sene timer, hvilket gør det endnu sjovere at lave sådan en sommerfest, da den trods alt giver et rigtig pænt overskud. En stor tak til alle, der arrangerer sommerfesten samt dem, der hjælper til under selve festen. Vi håber derfor, at de enkelte afdelinger vil stille med hjælp til at passe de forskellige aktiviteter, der er under sommerfesten. Jeg vil gerne appellere til vores forældregruppe om at være en del af de personer, der tager nogle vagter i den forbindelse. På denne måde kan man møde mange, der gerne vil være med til at styrke I.F.Å.

I.F.Å har gennem en del år været med til en del møder omkring udvidelse af Ådalshallen. Halbestyrelsen har fået en stor pose penge fra Syddjurs Kommune. Hallen og I.F.Å har så hver især puttet penge i udvidelsen. Derfor er det rigtig dejligt at se, at der nu er gang i byggeriet, som forventes færdig til efteråret. Da byggeriet gerne skal laves med mest mulig frivillig arbejdskraft, vil jeg gerne her opfordre forældre til at byde ind. Der er helt sikkert mange forskellige opgaver, der skal laves For I.F.Å er det vigtigt, at vi er med til at bakke op omkring Hallen, da bedre faciliteter giver os bedre mulighed for at lave gode aktiviteter. En del af udvidelsen vil indeholde et nyt rum til spinning samt et afsnit til fitness, som vi mener der er behov for, velvidende at der er mange fitnesstilbud omkring os, men der er en hel del, der har efterspurgt fitness i forbindelse med Hallen.

Liv i Ådalen er også en samarbejdspartner, som kan være med til at styrke sammenholdet i Ådalsområdet, hvor vi håber på fortsat godt samarbejde med Børnehuset og Skolen ikke mindst nu, hvor der kun er én leder for de to institutioner. Vi ønsker at styrke samarbejdet med den ny samlede institution, som er dannet i Ådalen. I den anledning tager vi hul på et projekt "Åben skole" i samarbejde med Syddjurs kommune.
Vi tror endvidere, at det nye begreb for området "Landsbyklynger" vil styrke Ådalen.  

Fra I.F.Å skal der lyder en stor tak til vores samarbejdspartnere, Ådalshallen, Børnehuset og Ådalskolen. Vi skylder også vores sponsorer en stor tak for deres støtte, dels med annoncer i vores Sommerfestblad, tøjsponsorater samt bidrag på andre måder.

Personligt vil jeg gerne takke alle dem, jeg har samarbejdet med i de år jeg har været formand. Det har været dejligt og udbytterigt. Alle har altid arbejdet løsningsorienteret og til fælles bedste. TAK.