/ Kontakt opgaver

Kontaktpersonens opgaver

Der er knyttet en kontaktperson til hvert hold – kontaktpersonen er gymnastikudvalgsmedlem i IF Ådalen.

Kontaktpersoner er bindeled mellem forældre, instruktører og hjælpeinstruktører til det samlede gymnastikudvalg.

Kontaktpersonen skal holde holdet orienteret om foreningens virke. Hvilket specielt er vigtigt, hvis det er instruktørens første sæson i foreningen.

Kontaktpersoner skal have fornemmelse af om holdet fungerer.

Kontaktpersonen vil møde op i gymnastiksalen til første træningsdag og medbringe en deltagerliste fra udvalget.

Kontaktpersonen og instruktøren skal begge være i besiddelse af en opdateret medlemsliste.

Kontaktpersonen kan være behjælpelig med praktiske opgaver omkring holdet, hvilket aftales individuelt med instruktørerne.

Opgaver som instruktøren kan modtage hjælp til: prøvning og bestilling af opvisningsdragter, information til forældrene og indberetning af medlemsliste.

Kontaktpersonen skal være behjælpelig med at finde en afløser ved sygdom og hjælpe ved evt. aflysning.

Kontaktpersonen skal hjælpe med at få kontakt til faglig vejledning, hvis der er behov eller hvis instruktøren ønsker dette.

Skal holdet deltage i arrangementer udover almindelig træning, så skal kontaktpersonen holdes orienteret og ved børnehold skal kontaktpersonen så vidt mulig deltage i arrangementet.