Foreningen / IF Ådalen Årsmøde

IF Ådalen Årsmøde

Tirsdag den 1. Marts 2016

kl. 19.30 i Ådalshallen, Skørring

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Ledelsens beretning / vision.
3. Forelæggelse af regnskab / budget.
4. Aktivitetsudvalgenes beretninger / visioner.
5. Behandling af forslag.
6. Valg til Ledelsen. 1 medlem + 2 suppleanter
7. Valg af revisorer + suppleant
8. Eventuelt.

Private forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet,
skal være ledelsen i hænde skriftligt senest 5 dage før Årsmødet.


Ledelsen
www.ifaa.dk