Online - tilmelding og betaling / Betaling af kontingent / Tilmelding til hold

Betaling af kontingent/ Tilmelding til hold

Handelsbetingelser
Kontingent betales inden holdstart på foreningens hjemmeside www.ifaa.dk


Kun medlemmer, som har betalt kontingent får adgang til træning.

Man betaler for en sæson, hvis ikke andet er anført i beskrivelsen af holdaktivitet.

For returnering af kontingent rettes henvendelse til medlem af ledergruppe, Bente Juel Jensen, mobil 28881862

Hvis et medlem starter efter fortrydelsesperiodens udløb er tilmelding bindende og muligheden for returnering af kontingent bortfalder.

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt refunderes inden for en måned fra holdstart, med mindre andet er anført i beskrivelsen af det enkelte hold.

Der modtages betaling fra følgende korttyper:
Dankort/Visa dankort, Visa Elektron, Mastercard, maestro, JCB og iKano