/ Andre aktiviteter i Ådalen

Andre aktiviteter i Ådalen

Ådalen i udvikling!

En gruppe af "gamle" Ådalsdrenge har taget initiativ til arbejdet omkring udviklingen i Ådalsområdet som helhed - og Ådalshallen i særdeleshed.
 
***************************************************************

Visioner for fremtiden – hvordan kommer vi i gang?

Fremtidsforsker Anne Marie Dahl kom med et bud
mandag d 11. oktober 2011 på Ådalsskolen

Vi har i Ådalsområdet tradition for at løfte mange forskellige opgaver i rigtig mange forskellige sammenhænge. Senest et flot projekt omkring den nye multibane ved Ådalshallen, hvor der har været en stor opbakning og mange frivillige, der har taget en tørn.

Fælles for mange af aktiviteterne gælder, at de for en stor del drives af eller er omgivet af en lang række frivillige. Vi ønsker, at området også i fremtiden vil være et attraktivt bosætningsområde med aktivitetsmuligheder for alle aldre. Vi kan i skrivende stund godt være lidt bekymrede for bosætningen af børnefamilier. Ådalsskolens børnetal er på 25 år næsten halveret, og hvis det fortsætter, kan vi frygte, at det bliver den næste lukningstruede skole i kommunen. Så hvad kan vi gøre?

Undersøgelser viser, at det er nødvendigt at tilbyde kvalitet omkring idræt, motion, skole, pasningsmuligheder, sundhed og kultur for at tiltrække nye tilflyttere. Ådalsskolen er løbende blevet tilpasset og udbygget- i løbet af efteråret 2010 med ny SFO.Vi har også en fuldt udbygget daginstitution og dagpleje. Men Ådalshallen står næsten som for 25 år siden.Det eneste, der er ændret, er et depot, der er lavet om, så det kan huse spinding.

I forbindelse med Ådalshallens 25 års jubilæum har en gruppe lavet nogle tegninger, der antyder en mulig udvidelse af hallen. Dette er en proces, som skal ses som en appetitvækker for et kommende forløb, der gerne skulle mobilisere alle gode kræfter i området, som vi ved findes. Vi ved, at en udbygning/renovering og udvikling af Ådalshallen er nødvendig for at fremtidssikre denne som et af omdrejningspunkterne for områdets aktiviteter og for at kunne fastholde/tiltrække bosætningen i Ådalsområdet.

Vi ønsker aktiv borgerinddragelse og at styrke den i forvejen gode sammenhængskraft i området. Hvad skal der til? Hvordan gør vi det? Og hvad vi fremtiden vise?

”Startskuddet” til igangsætning af processen vedr. udbygning/renovering og udvikling af Ådalshallen og parallelt hermed udvikling af Ådalsområdet skal være et oplæg fra Anne-Marie Dahl, som er en kendt og anerkendt fremtidsforsker og som sikkert kan bidrage med viden om udviklingspotentialet i et lokalområde som vores. Der vil bagefter være mulighed for debat.

Alle i området inviteres ved annonce i Lokalavisen og via mails til foreninger. Vi håber selvfølgelig på stort fremmøde. Vi samarbejder med Ådalshallen om dette projekt.

Se arrangements-kalenderen fra Kulturnaut >>
Her kan du også oprette arrangementer som andre skal kende til.