Afdelinger og hold info / Spinning / Kontingent

Kontingent

 

VIGTIGT

”hvis bookingsystemet skal være en succes, så er det altafgørende at der meldes afbud senest 2 timer før, enten ved at gå ind og slette jeres booking på hjemmesiden eller ved at sende en sms til instruktøren. Og hvis du gentagne gange udebliver uden at melde afbud rettidigt, så bliver du slettet fra din/dine ”faste” pladser på holdene”

Med venlig hilsen

Spinningudvalget

Gå til betaling her

 
 
Betalingsvarianter

1 måned 140 kr.

1 kvartal 360 kr.

6 måneder 690 kr.

1 år 1300 kr.

 

Måneds betaling: prisen nedjusteres hver søndag, så du som medlem kun betaler fra den uge du starter. Dvs 1 hel måned 140 kr, 3 uger 105 kr, 2 uger 70 kr, 1 uge 35 kr.

 

Kvartalsvis betaling: kan kun foregå i de nuværende kvartaler 1. kvartal jan-feb-marts, 2. kvartal april, maj, juni, 3. kvartal juli, august, september, 4. kvartal oktober, november og december. (betaling i jan, april, juli, oktober)

 

Halvårs betaling: er der en vinterperiode fra okt, nov, dec, jan, feb, marts som kun er åben for betaling i september/oktober måned.

 

Helårs betaling:er kun åben til betaling i januar måned