Info

Tilmelding/oprykning af gymnaster.
Gymnasterne hører til på det hold, hvor klassekammeraterne går - og skal være tilmeldt her.
Dispensation fra klassekravet kan gives, hvis instruktøren på det hold hvor gymnasten er tilmeldt skønner, at gymnasten bør rykke op, hvis denne skal udfordres tilstrækkeligt.
For at kunne rykke op skal gymnasten tilbydes to prøvetræninger på det aktuelle hold, hvorefter det er instruktørteamet som tager den endelige beslutning om oprykning i samråd med gymnasten og forældrene.