2013

Ledergruppens afdelingsmøde med Tennisudvalget d 6/11 2013

Tilstede: Lars, John, Jan og Anni

1. Mange opgaver er fordelt på få hænder, udvalgsmedlemmer er samtidig også træner, der er overvejelser om at aflønnet træner udefra, i lighed med hvad der gøres i Håndbold/Fodbold.

2. Kontingent restance opkrævning er en opgave der de to sidste sæsoner har krævet meget tid, en opgave der skal hjælp til, systemet skal strammes så man ikke umiddelbart har mulighed for at dyrke idræt uden først at have betalt.

3. Der er behov for et nyt nøglesystem, hvilket også vil gøre det nemmere at styre hvem der har betalt, Jan Toft og John Grauballe får tilbud hjem på systemer som også kan bruges i klubhus og evt Hallen.

Det vil være godt at prøve et sådan system af i Tennis, i forhold til at det kan samarbejde med Conventus, så derfor er det nødvendig at hovedforeningen er med i investeringen, så vi afventer tilbuddene, skulle gerne i gang inden ny sæson,

4. Seniorkontingent (65+) er stadig et ønske, der blev talt om at man så spillede på tidspunkter hvor der ikke var mange andre der spillede, der blev foreslået at vi prøver at få et samarbejde med ældre sagen, så der evt ad den vej kunne være mere aktivitet i foreningen.

5. Hal udvidelse, blev drøftet der er stort ønske om at kunne spille indendørs Tennis, der ingen optimale steder at spille det om vinteren, ud over Grenaa og Aarhus, så der kunne ad den vej være nogen indtægt, John Grauballe undersøger hvad der er den optimale belægning samt en m3 pris.

6. Der overvejes nyt lys på banerne, da der formentlig vil være en besparelse på strøm samtidig med at man får bedre lys. Der skal tjekkes op tilskud til sikkerhedstjek af lyset, det virker underligt at kommunen giver til fodboldbanerne men ikke til Tennis.

7. Forslag til Hal bestyrelsen, om at overveje at afholde Julefrokost.

 

 

Referat fra tennisudvalgsmøde afholdt d. 29. august 2013

Deltagere: Anni, John, Jan og Dave

Referent: Dave

Dagsorden:

  1. Udestående fra sidste møde
  2. Fondsmidler 2012
  3. Instruktion
  4. Arbejdsopgaver
  5. Fondsansøgninger 2013
  6. Kommende møder
  7. Diverse

1. Udestående fra sidste møde

El-ledning til kanonhus er nedgravet.

Støbning ved kanonhus er udført.

Ventilatoren kører igen.

Pengekassen til lysanlæg er repareret og lysanlægget er 100 % funktionsdygtig, dvs. samtlige pærer tændes.

2. Fondsmidler 2012

Anni tjekker status angående fondsmidler, der er tildelt IFÅ Tennis.

3. Instruktion

Sidste instruktion om tirsdagen i år er d. 3. september. Det gælder for både ungdomsinstruktion og instruktion til begyndere/let øvede. Der bliver serveret hotdogs til alle hold, og lidt chips/ sodavand til børn.

Næste år sigtes der efter at finde en træner der kan:

- instruere børnene lige efter skole, dvs. i to hold á 1 time fra kl. 14.30 - 16.30, helst ikke på samme dag som andre aktiviteter f.eks. fodbold eller gymnastik.

- instruere begynderhold fra kl. 18 (evt. kl. 17.)

Vi skal være tidlig ud for at finde en instruktør!

Der har været god opbakning til børneinstruktion og begyndere/let øvede hold i år.

4. Arbejdsopgaver

Der mangler fugning af vinduer og aftræk til omklædningsrum.

Der skal indkøbes og monteres en udtræks el-ledning til boldkannonen.

5. Fondsansøgninger 2013

Der bør overvejes om at indsende fondsansøgninger til Søby, Fonden efter Brugsen, Lime - Hvilsager Fond og evt. Lions Klub.

John undersøger nye vinduer til gavl.

Jan undersøger sensorstyret udvendig belysning på huset.

Dave foreslog en ansøgning om ny gasgrill.

6. Kommende møder

IFÅ Lederaften afholdes fredag. d. 20. september.

IFÅ´s Hovedbestyrelsen vil gerne møde med os torsdag d. 31. oktober.

7. Diverse

DGI Turneringer:

De 3 hold (damer, herrer og mixed) har kæmpet hårdt og de ser ud til at give nogle gode kampe. Der skal overvejes om at opfordre flere medlemmer at tilmelde sig, og vi skal nok ud lidt tidligere om foråret med forespørgsler.

Kontingent:

Der er p.t. 86 medlemmer i IFÅ Tennis og de er en tilbagegang på ca. 25 medlemmer fra sidste år.

Weekendturnering:

Stor tak til Jørgen og Jan for turneringen afholdt d. 24. - 25. august for både voksne og børn, samt fest lørdag aften.

Referat fra tennisudvalgsmøde afholdt d. 13. juni 2013

Deltagere: Anni, John, Jan og Dave
Referent: Dave

Instruktion:

Sidste tirsdags-instruktion i år planlægges til d. 3. september. Det gælder for både ungdomsinstruktion og instruktion til begyndere og let øvede

Ungdomsinstruktion er gået godt og der er ca. 15 unger, der møder op kl. 17 – 18. Der afholdes en lille sommerafslutning d. 25. juni med lidt is m.v. til spillerne og instruktion starter igen d. 13. august.

Instruktion for begyndere og let øvede spillere kører også fint og der er 10 – 12 spillere der kommer om tirsdagen kl. 18 – 19-

Der er også god opbakning fra øvede voksne spillere kl. 19 om tirsdagen.

DGI Turneringer:

Der er 3 hold (damer, herrer og mixed), der er tilmeldt og de ser ud til at give nogle gode kampe. Der skal overvejes om at opfordre flere medlemmer at tilmelde sig, og vi skal nok ud lidt tidligere om foråret med forespørgsler.

Kontingent:

Der skal rykkes igen for kontingent, da der stadig er nogle spillere, som ikke har betalt kontingent for i år. Det gør instruktører på tirsdag.

Det blev aftalt, at kontaktperson fra ledelsesgruppen (Birte Jensen?????) kontaktes ang. assistance til indhentning af kontingenter.

Kursus, m.v.:

Der blev nævnte følgende kursus aktiviteter og materiale:

-          DGI spotkursus, næste gang onsdag d. 19. juni kl. 19.00 – 20.30 med DGI instruktør Martin. Jan møder op som ankermand.

-          DGI assistent instruktør kursus på IFÅ tennis baner d. 31. aug. Kl. 14 – 17

-          Der findes en del DGI instruktionsmateriale både på nettet og inde i en mappe i klubhuset.

-          Anni køber Hans Fransens bog om tennisinstruktion til klubben.

Weekend stævne:

Vi holder fast i weekend stævne d. 24. – 25. august og Jørgen H. har tilbudt at være ankermand. Der holdes fest lørdag aften og vi overvejer overnatning i år.

Udestående:

-John og Jan sørger for el-ledning til kanonhus bliver gravet ned.

Fondsmidler: John undersøger nye vinduer til gavl og Jan undersøger sensorstyret udvendig belysning på huset.

Der er en række småopgaver, støbning under boldkanonhus, fugning af vinduer, aftræk til omklædningsrum, m.v. John og Jan

Pengekasse til lysanlæg repareres. John

Lysanlæg skal tjekkes. Der skal findes et tidspunkt, hvor Mogens B. kan låne Jan Ts lift.

Referat fra tennisudvalgsmøde afholdt d. 14. marts 2013

Deltagere: Anni, John, Jan og Dave(ref)

Dagsorden:

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet d. 16. november (nederst i dette dokument)

2. Godkendelse af dagsorden, - evt. nye punkter tilføjes.

3. Kontingent og økonomi

4. Instruktion og turneringer

5. Baner og hus

6. Program og arrangementer

7. Fondsmidler

8. Tennisudvalget 2013

9. Eventuelt

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra mødet d. 16. november (nederst i dette dokument)

Referat fra tennismødet afholdt d. 16. nov. 2012 blev godkendt.

Opfølgning fra sidste møde:

- John og Jan sørger for el-ledning til kanonhus bliver gravet ned evt. samtidig med baneklargøring

- Jan og John opsætter hjertestarteren og reparerer pengekassen til banelyset inden sæsonstart

- Efter drøftelse i udvalgt blev betaling for brug af lyset uændret

- Anni drøfter forsikringspost på godt kr. 8.000- med Lars Schmidt. (Efter mødet: Lars har oplyst at tennishuset er forsikret i TRYG).

- Vi har ikke en decideret banemand men flere af de rigtig voksne vil hjælpe tid og John styrer gruppen efter behov.

- Jan indhenter tilbud på nyt lysanlæg hos lokal el-mand i Lime og John spørger Mogens også.

- Sol-ventilator sættes op til sæsonstart af John og Jan.

Fondsmidler: John undersøger nye vinduer til gavl og Jan undersøger sensorstyret udvendig belysning på huset.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Kontingent og økonomi

Hovedbestyrelsen har sat kontingent op igen i år. Der kommer også et nyt kontingentssystem i IFÅ i år. IFÅs tennis budget for 2013 er fremlagt for hovedbestyrelsen og godkendt.

4. Instruktion og turneringer

Hos DGI samt flere unge spiller i klubben er blevet spurgt om de vil påtage sig børneinstruktion på samme tidspunkt som sidste år, dvs. kl. 14.30 - 16.30 om tirsdag - uden at finde nogen. Tidspunktet er svært for mange pga. studie, arbejde osv. Der prøves en ny efterspørgselsrunde internt i klubben med et senere starttidspunkt på f.eks. kl. 16 . De unge trænerer tilbydes betaling på ca. 125 kr. i timen.

Der mangler mindst en træner (og flere hjælpetrænerer) til voksen instruktion, og Dave undersøger muligheder igen.

Dave stopper som turneringsleder. En ny turneringsleder eftersøges eller evt. andet turneringsformat. Det kræver bare at en ny tovholder melder sig på banen.

5. Bane og hus

Tilbud på nyt lysanlæg indhentes to steder, se pkt. 1.

John bestiller grus og tromler.

Baneklargøring er fastsat til onsdag d. 17. april kl. 18 og lørdag d. 20. april kl. 9.

Der er en række småopgaver som kan evt. klares d. 20. april f.eks. Hjertestarter og skab, Støbning under boldkanonhus, montering af sol-ventilator, fugning af vinduer, aftræk til omklædningsrum.

Sæsonstart lørdag d. 4. maj.

6. Program og arrangementer

Anni laver et udkast og sender rundt til udvalget til kommentering.

7. Fondsmidler

Se punkt 1 foroven.

8. Tennisudvalgt 2013

Vi er kun 4 i udvalget i år. Evt. interessenter må gerne henvende sig.

9. Eventuelt

Jan kontakter Djurslåse ang. digital låsesystem.

Der skal bestilles bolde til instruktion og evt. boldkanonen. Dave kontakter Jørgen.

 

Næste møde: 11/4 kl 19.30