Afdelinger og hold info / Badminton / Beretning 2015

Beretning 2015

Badminton Årsberetning

I badminton sker der ikke så meget. Det er som i hele landet - badminton er for nedadgående og vi mister flere medlemmer end der kommer nye til.

Som det ser ud nu, har vi 9 ledige baner for motionister mandag aften.
Der er 3 turneringshold, 1 mix og 2 herre double, alle i B rækken.
Da sæsonen startede i september, var der ikke ret mange børn. Derfor prøvede vi at lave en ny holdbetegnelse: ketsjersport - en blanding hvor der både spilles badminton og skumtennis, 1 time for børn og 1 time for voksne. Det kom til at betyde at børneholdet nu er nu oppe på 15 tilmeldte, hvor der desværre kun var en enkelt der tilmeldte sig voksenholdet.

Henning og hjælpetræner Vinni holder styr på børnene, lærer dem at spille badminton og skumtennis, og der arrangeres turneringer mellem børnene.
Henning og Vinni fortsætter til næste sæson, hvor børnene også vil få besøg af en instruktør fra DGI, derudover kunne trænerne godt tænke sig hvis der var nogle badmintonspillere der kunne komme og dele lidt tips og tricks som gæstelærer, bare en enkelt gang eller flere hvis man har lyst.

Vi vil prøve at finde en anden dag, hvor der er en time ledig i hallen, da der er nogle der gerne vil spille men ikke kan om mandagen. Hvis der er nogen der har nogle ønsker, så sig det til mig, så kigger jeg på det.

Heinz

IFÅ badminton