Foreningen / Ledelsen / Årsplan 2013

Årsplan 2013

Vores kerneydelser skal styrkes
 
Arbejdsmiljøet for vores aktivitetsafdelinger skal forbedres
 
Nyt sponsorudvalget skal oprettes
 
2-3 nye aktiviteter skal påbegyndes
 
Dialog med Ådalshallen omkring udvidelse/ombygning
 
Arrangement for sponsorer skal afholdes
 
Der sættes fokus på frivillighed og rekruttering
 
Vi er blevet klogere, og arbejder videre på en løsning med multikontingent
 
Flere brugere i Lime Klubhus.